دستکش جوشکاری


مقاوم در برابر ذرات مذاب جوشکاري 
مقاوم در برابر اجسام سخت و برنده
عمر طولاني
انعطاف پذير و راحت