دستکش ضد برش


دستکش ضد برش فلزی قصابی ساق کوتاه
دستکش فلزی ساق کوتاه با مقاومت مکانیکی بسیار قوی برای قصابی، کار در کشتارگاه ها، حمل جام شیشه و نیز مواجهه با خطرات مکانیکی و فیزیکی سنگین مناسب است .

دسنکش های فلزی بسیار سبک، انعطاف پذیر و ضد زنگ هستند .

این دستکش ساخت شرکت NIROFLEX آلمان و دارای استاندارد EN 1082-1، EN 14328 و ISO 13999-1 می باشد