دستکش ضد مواد شیمیایی


دستکش ضد مواد شیمیایی Ultranitril 480 MAPA
• بهبود عمر مفید مقاومت مکانیکی بسیار بالا در برابر ساییدگی و سوراخ شدگی
• حفاظت فوقالعاده به هنگام کار با مواد شیمیایی خطرناک
• چسبندگی مناسب حتی به سطوح لغزنده به جهت برآمدگیهای سطح خارجی
کاربردها
• صنایع خوروسازی و مکانیکی
o کار بر روی قطعات فلزی با حلالهای قدرتمند صنعتی
• دیگر صنایع
o تعمیر و نگهداری
o کار با الوار و جلاکاری
o کار با حشره کشها
o نظافت دستگاه های چاپ
• صنایع شیمیایی
o جابجایی بشکه های حاوی مواد شیمیایی