گوشی ایمنی هدفونی


گوشی ایمنی هدفونی رو گوشی یا گوشی ایرماف گوشی ایمنی خلبانی ۳M PELTOR Optime 98 – H9A  محصول ایمنی شرکت معتبر ۳M آمریکا می باشد، گوشی ایمنی خلبانی یا گوشی رو گوشی ۳M PELTOR Optime 98 – H9A یکی از بهترین و با کیفیت ترین گوشی های ایمنی جهت استفاده در مشاغل و محیط های کاری پر سروصدا بوده که توانسته تاییدیه ایمنی استاندارد را از مرکز تحقیقات و تعلیمات فنی و بهداشت کار وزارت کار در فرکانسهای صوتی موجود در بسته بندی این محصول را کسب نماید.